Športový klub Dračia Légia 2012 Trenčín

Občianske združenie Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín (ďalej klub) vzniklo na základe schválenia uznesenia z ustanovujúcej schôdze konanej dňa 20.3.2012. Právne začal klub existovať dňom 20.4.2012 kedy MV SR schválilo konečné znenie stanov klubu a vykonalo registráciu (č.p.: VVS/1-900/90-39358).

Zdroj: http://www.dracialegia2012.sk/

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com