Štadión má zelenú, ale…

Štadión má zelenú, ale...V piatok za širokého záujmu verejnosti, a fanúšikov AS Trenčín sa zišli poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve s jediným bodom rokovania, Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve mesta, na prevzatie veci do užívania, na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. .Diskusia, ktorá bola pokojná, ale vo vzduchu bolo cítiť

napätie, opäť rozdelila poslancov na dve skupiny. Deň pred Zastupiteľstvom sa poslanci zišli so zástupcom investora na 5 hodinovom rokovaní, kde im oznámil, že má záujem investovať do výstavby nového štadióna, bez navýšenia ceny. I napriek tomu poslanci za SMER – SD prišli s návrhom navýšiť cenu za pozemky o 247.000 €. Takto poslanci zmluvu schválili, čím dali možnosť začať s výstavbou štadióna, ale s tým, že vedeli, že investor nesúhlasí s navýšením ceny a môže od investície odstúpiť.

KLIKNI NA VIDEOREPORTÁŽ

Štadión má zelenú, ale...

Prítomní fanúšikovia neskrývali rozčarovanie a z balkóna a ulice zneli výkriky ako HANBA, HROBÁRI FUTBALU.. Zástupcu investora sme sa opýtali, ako bude zahraničný investor postupovať: “ Keby tu bol investor prítomný, tak sa zbalí a odíde“. Na otázku, kto bude niesť zodpovednosť za to, ak investor z mesta odíde, poslanec Beníček povedal:“ Neviem, ale dá sa to spraviť aj v budúcom zastupiteľstve“.

Primátor mesta bol evidentne zo schváleného návrhu poslancov rozčarovaný. Povedal nám čo si o tom myslí a ako bude ďalej postupovať: „Budem sa snažiť vyvolať ďalšie rokovania s investorom“.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok