Štát sa opäť bude zaoberať výstavbou rýchlostnej štvorprúdovej cesty R2

Dôvodom je transformácia regiónu hornej Nitry v súvislosti s útlmom baníckej výroby a potreba kvalitnej cestnej infraštruktúry pre nových investorov.

Ako vyplynulo z uznesenia vlády schváleného dňa 12.decembra úlohou rezortu dopravy je v prípade pozitívneho výsledku štúdii realizovateľnosti a dostatočných zdrojov, zabezpečiť prípravu a realizáciu vybraných úsekov R2, R8 resp. modernizáciu ciest I. triedy zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť.

Rýchlostná cesta R2, niekedy nazývaná aj „južná diaľnica“, povedie v koridore bývalej cesty I/50, dnes ciest I/9 a I/16. Trasa cesty sa má začínať v križovatke s diaľnicou D1 v Chocholnej, neďaleko Trenčína, hoci pôvodne sa uvažovalo s jej začiatkom už na hraniciach s ČR. Pokračovať bude cez Bánovce nad Bebravou, Nováky, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu a Rožňavu až do Košíc.

V Trenčianskom kraji je stavba R2 rozdelená na päť úsekov (celkovo po Košice až 24). Momentálne je hotový prvý úsek Ruskovce-Pravotice. Ide v podstate o obchvat Bánoviec, v dĺžke cca desať kilometrov, dokončený pred dvoma rokmi. Nadviazať naň má úsek Mníchova Lehota – Ruskovce, križovatka s D1 – Mníchova Lehota, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky a Nováky – Žiar nad Hronom.

Aby vláda stavbu R2 zaradila medzi svoje priority, žiadali poslanci TSK už v roku 2010, teda v roku, kedy sa malo s jej výstavbou začať. Ešte vlani sa hovorilo o posune výstavby až do roku 2035.