Archívy značky: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Šikovní stredoškoláci

Šikovní stredoškoláciTrenčianske výstavisko hostilo stredoškolákov, ale aj deviatakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam ísť študovať. V dňoch 4 a 5.októbra sa tu konal 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák.

Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník

Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník Až 185 žiakov z trenčianskeho „Jilemáku“ praxuje priamo v prevádzkach ich budúcich potenciálnych zamestnávateľov. Aj vďaka opatreniam Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) by malo toto číslo narastať.

Študenti SOŠ Jilemnického Trenčín športujú v zrekonštruovanej telocvični

Študenti SOŠ Jilemnického Trenčín športujú v zrekonštruovanej telocvičniTrenčiansky samosprávny kraj /TSK/ investuje do zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemalé finančné prostriedky. Slávnostným prestrihnutím pásky, jeho predseda Jaroslav Baška, odovzdal študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne do užívania zrekonštruovanú telocvičňu.