Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne má 70 rokov

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne má 70 rokovJedna z najlepších zdravotníckych škôl na Slovenku počas svojej  70-ročnej histórie stihla vychovať folklórnu generáciu, zmeniť názov i svoje sídlo. Škola, ktorej sú problémy s nedostatkom študentov neznáme, po novom prijala aj čestný názov po svojej dlhoročnej riaditeľke Celestíne Šimurkovej.

V čase, keď väčšina vzdelávacích inštitúcií čelí demografickým problémom a rapídnemu poklesu žiakov, o Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne (SZŠ) to nemožno povedať. Školu, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), aj naďalej navštevujú len tí najlepší spomedzi uchádzačov o štúdium. „Záujem o našu školu v tomto školskom roku prejavilo až 460 žiakov, no mohli sme zobrať len 140. Preto si dovolím povedať, že máme výber veľmi šikovných žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky,“ uviedla na margo študentov riaditeľka SZŠ Eva Červeňanová.

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne má 70 rokov

foto: TSK

Škola, ktorá aj týmito počtami dokazuje svoju kvalitu a jedinečnosť, si v týchto dňoch pripomína svoje 70. narodeniny. Prvýkrát svoje brány pre študentov otvorila v roku 1947 ako Zdravotná škola Dcér kresťanskej lásky v Trenčíne, názov Stredná zdravotnícka škola prijala až v roku 1960. Popri škole dokonca pôsobil aj folklórny súbor s názvom Véna. Ďalším míľnikom v histórii školy bola zmena jej sídla, keď sa v roku 2016 presťahovala do vlastných priestorov na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Pôvodná budova na Braneckého ulici totiž už nestačia pokryť priestorovú náročnosť. Škola sa tak vďaka investícii zriaďovateľa vo výške viac ako 400 tis. € presťahovala do modernejších priestorov, v ktorých jej vďaka lepším priestorovým možnostiam pribudli nielen viaceré učebne, ale aj telocvične a posilňovňa.

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne má 70 rokov

foto: TSK

Na škole podľa jej riaditeľky pôsobilo veľmi veľa osobností a múdrych, aktívnych ľudí. Podľa jednej z nich, jej dlhoročnej riaditeľky, školu ako darček k jej 70. narodeninám pomenovali s platnosťou od 1. 2. 2018. „Pani riaditeľka Celestína Šimurková bola naozaj osobnosťou a môžem povedať, že bola srdcom aj dušou sestra, ktorá školu viedla 27 rokov. Od roku 1966, keď získala ako sestra vysokoškolské vzdelanie, bola prvou sestrou, ktorá viedla školu s vysokoškolským vzdelaním. Podieľala sa na formovaní štúdia a bola aj autorkou viacerých učebníc, medzi ktoré patrí učebnica Ošetrovateľstvo I. Táto 500-stranová učebnica sa stala dominantou, podľa ktorej sa vzdelávali žiaci na všetkých zdravotníckych školách na Slovensku a keďže bola preložená aj do češtiny, stala sa celoštátnou učebnicou,“ nešetrila chválou na svoju predchodkyňu súčasná riaditeľka školy, ktorú pani Celestína Šimurková mnohému z učiteľského chlebíčka osobne priučila.

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne má 70 rokov

foto: TSK

Prekvapením slávnostnej akadémie k 70. výročiu založenia školy bolo udelenie ocenenia Zlatá brošňa. To si za svoju mamu (in memoriam) Celestínu Šimurkovú prevzali jej traja synovia; Pavol Šimurka, Peter Šimurka a Juraj Šimurka. Zlatá brošňa je ocenenie v oblasti ošetrovateľstva. Komisiu, ktorá o jej udelení rozhoduje, vedie profesor Kozoň, ktorý sa slávnostnej akadémie v priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín, a. s., osobne zúčastnil. Za rozvoj ošetrovateľstva sa v tento deň udelili aj dve strieborné brošne, a to Anne Šišmišovej a Ľjubov Stichlíkovej. Ďakovalo sa aj dlhoročným zamestnancom, ktorí v škole odpracovali viac ako 25 rokov. Ďakovný list a kvietok si z rúk predsedu TSK prevzalo celkovo 25 súčasných či bývalých zamestnancov.

Jedna z najlepších nie je školou, ale rodinou

V hodnotení INEKO sa škola umiestnila v prvej top 10 stredných odborných škôl na Slovensku, v TSK je v tejto kategórii celkovo na druhom mieste. Aktuálne ju navštevuje 564 žiakov v 22 triedach a 5 odboroch v dennom štúdiu. Jedným z nich je aj odbor zubný asistent, ktorý je na Slovensku novoaktivovaný a vyučuje sa len na 6 zdravotníckych školách. Tento rok ho na SZŠ v Trenčíne ukončia prví maturanti. „Na tejto škole sa mi páči, že nie sme škola, ale rodina. Človek to musí mať v srdci, aby túto prácu robil. Na Strednú zdravotnícku školu by som išla odznova, ale iba v Trenčíne, nikde inde,“ s úsmevom prezradila svoj postoj k svojej alma mater tretiačka Tatiana Pláštiaková.

Záštitu nad podujatím okrem prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera a primátora krajského mesta Trenčín Richarda Rybníčka prevzal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Táto škola za 70 rokov vychovala viac ako 9000 absolventov. Je to naozaj pekné číslo, ktoré svedčí o tom, že tá sedemdesiatročnica bola úspešná. Pri kormidle školy sa vystriedalo 10 riaditeľov, z toho stála na čele školy 27 rokov pani riaditeľka Celestína Šimurková. Aj preto si myslím, že nový čestný názov Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne škole naozaj právom patrí. Škola sídlila prevažne v cirkevných priestoroch, minulý rok sme jej ako predčasný darček venovali nové priestory,“ komentoval predseda TSK Jaroslav Baška a škole zaželal množstvo ďalších úspešných rokov a šikovných žiakov.  Slávnostnej akadémie sa zúčastnilo veľa významných hostí, pre ktorých si škola pripravila na kultúrne vystúpenia bohatý program.

Zdroj: TS-TSK