Študenti „Jilemáku“ zistili, ako funguje hotel

Študenti „Jilemáku“ zistili, ako funguje hotelVďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si študenti stredných škôl v kraji prostredníctvom zážitkového vzdelávania prehĺbili vedomosti z oblasti histórie a prírodných vied.

Trenčianska župa sa v roku 2017 rozhodla prvýkrát rozšíriť vzdelávanie stredoškolákov o novú formu a vytiahnuť ich zo školských lavíc bližšie k praktickému životu. Na prvú výzvu TSK podporiť vzdelávanie prostredníctvom zážitku zareagovalo 23 stredných škôl, ktoré spolu predložili 39 žiadostí. Po ich preštudovaní Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK (Z TSK) podporila 37 foriem zážitkového vzdelávania v sume viac ako 18 tisíc eur.

Študenti „Jilemáku“ zistili, ako funguje hotel

Zdroj foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi

Príspevok od TSK využilo napríklad 40 študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi (SOŠ OaS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoločne so svojimi pedagógmi sa zúčastnili exkurzie na Liptove, kde sa formou zážitkového vzdelávania zoznámili s prírodou a históriou Liptova. Ich prvou zastávkou bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. V modernom múzeu spoznali interaktívnou formou flóru, faunu Liptova a získali poznatky z jaskyniarstva a paleontológie. Kroky žiakov z múzea smerovali do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry zapísanej v Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – do Vlkolínca. Študenti mali možnosť ponoriť sa do spôsobu života v horských oblastiach v minulosti.

Zážitkové vzdelávanie podporené TSK využili už aj študenti „Jilemáku“

Účelový finančný príspevok zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja bol vyčlenený aj pre stovku študentov SOŠ OaS. Prvá skupina 50 študentov „Jilemáku“ sa prostredníctvom zážitkového vzdelávania mohla oboznámiť s reálnou činnosťou hotelového zariadenia – luxusného hotela Chateau Appony v malej obci Oponice pri Topoľčanoch. „Bez odbornej knihy v ruke nadobudli prvé informácie o konkrétnych aktivitách a marketingovej stratégii hotela, dozvedeli sa, ako prebiehajú pohovory s uchádzačmi o zamestnanie, aké nároky kladú na svojich pracovníkov, aké benefity by mohli očakávať, ak by tvorili súčasť personálu hotela,“ objasnila riaditeľka SOŠ OaS Mária Hančinská. Okrem toho si žiaci prezreli historickú knižnicu zariadenia a zoznámili sa nielen s históriou kaštieľa, jeho smutným koncom či fascinujúcim znovuzrodením, ale aj starými vínnymi kartami, jedálnymi lístkami či dokonca špecifickými predmetmi dôb dávno minulých. „Keď sme sa na župe rozhodli pre podporu tematického zážitkového vzdelávania, bolo to hlavne za účelom zvýšenia kvality a atraktivity vzdelávania na stredných školách. Verím, že napríklad aj takáto exkurzia pomohla študentom pri vytváraní reálneho obrazu o ich budúcej profesii,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Študenti „Jilemáku“ zistili, ako funguje hotel

Zdroj foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne

Prehliadka oponického komplexu čakala aj na druhú päťdesiatku študentov SOŠ obchodu a služieb na Jilemického ulici v Trenčíne, ktorá si hotelové zariadenie prezrela o týždeň neskôr. Podporu zážitkového vzdelávania uvítala aj riaditeľka školy Mária Hančinská, ktorá v mene svojich študentov vyslovila zriaďovateľovi školy svoje poďakovanie. „Touto cestou by sme sa chceli poďakovať TSK za ich podporu a zároveň vyjadriť presvedčenie, že vzdelávanie prostredníctvom zážitku je budúcnosťou školstva v 21. storočí,“ dodala riaditeľka.

Študenti „Jilemáku“ zistili, ako funguje hotel

Zdroj foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne

TSK sa potešil záujmu stredných škôl o podporu zážitkového vzdelávania pre svojich študentov a pristúpil preto k možnosti podávania žiadosti aj v rámci druhej výzvy. Žiadosti boli vyhodnotené na mimoriadnom zasadnutí Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK ešte v septembri 2017. Komisia v druhej výzve odporučila podporiť 6 akcií pre 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v sume necelých 3 tisíc eur. „Keďže projekt podpory zážitkového vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa osvedčil, jeho realizácia sa plánuje aj pre rok 2018,“ prezradila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Zdroj foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne

Zdroj: TS TSK