Študenti sa dozvedeli, ako využívať možnosti Európskej únie

Študenti sa dozvedeli, ako využívať možnosti Európskej únieV priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v Kongresovej sále konalo informačné podujatie pre študentov stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Informačné podujatie s názvom Open days, už siedmy rok organizuje informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín. Podujatie slávnostne otvoril vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Milan Semanco.

Cieľom informačného podujatia bolo študentom stredných škôl Trenčianskeho kraja predstaviť Európsku úniu, inštitúcie EÚ a možnosti, ktoré im vyplývajú zo statusu euroobčana. Na podujatí sa predstavilo 8 organizácií, ktoré pracujú s mládežou a zastrešujú mládež v rámci kraja a SR. Predstavili mladým svoje aktivity a činnosti. Študenti sa dozvedeli ako vycestovať za štúdiom a stážou do zahraničia, zistili, čo je Európska dobrovoľnícka služba a do ktorých vzdelávacích projektov sa môžu zapojiť.

Na podujatie prijala pozvanie aj zástupkyňa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Mária Kavuláková, ktorá mladým priblížila činnosť Európskeho parlamentu a fungovanie Európskej únie ako takej.

Podujatie malo za úlohu mladým ľuďom z kraja ukázať aké možnosti majú k dispozícii a ktoré môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti. Študenti, ktorí sa ho zúčastnili zistili, že na to, aby boli v živote úspešní netreba veľa…. stačí byť aktívny, byť odhodlaný, vytrvalý a nebáť sa spraviť aj krok do neznáma.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone