Študenti TnUAD na výstave vo Varšave

Študenti a vyučujúci pripravili v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave Vernisáž projektov mladých dizajnérov z Fakulty priemyselných technológií v Púchove Čaro textilu. Tá sa konala vo Varšave.

V relácii „V kresle terajšku“ sme sa rozprávali s rektorom Trenčianskej univerzity Jozefom Habánikom a doktorandkou Fakulty priemyselných technológií v Púchove Máriou Gavendovou o zaujímavej aktivite študentov Trenčianskej univerzity.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok