Súťaž Trenčín-mesto na rieke vyhral urbanistický návrh zo Švédska

logo_trencinMedzinárodná ideová urbanistická súťaž Trenčín – mesto na rieke sa dostala do svojho finále. Dva dni sa stretávali odborníci z urbanizmu, architektúry, dopravy a stavebníctva, aby dňa 15. mája 2014 vybrali najlepší návrh na riešenie centrálnej zóny a prepojenia zámostia s centrom mesta. Medzinárodnej porote predsedal Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver-Canada/Bratislava-

SR), ktorý sa vyjadril, že od nežnej revolúcie nevidel tak dobre pripravený a zvládnutý proces súťaže. Ocenil odvahu primátora mesta ísť do takéhoto náročného projektu so svojim profesionálnym tímom na čele so sekretárom súťaže Renátou Kaščákovou a vedúcim útvaru hlavného architekta mesta Trenčín Martinom Beďatšom.

foto Peter Peťovský – zľava Renáta Kaščáková – sekretár súťaže, Martin Beďatš – vyhasovateľ súťaže, Richard Rybníček – primátor mesta, Drahan Petrovič – predseda odbornej poroty

V úvode privítal primátor mesta Richard Rybníček členov odbornej poroty. Poďakoval všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na úspešnom projekte celej súťaže. Vo svojom príhovore povedal: „Je to historická chvíľa pre mesto Trenčín. Začíname novú etapu formovania a budovania mestskej centrálnej zóny mesta a jej spojenia s riekou Váh. Myslím, že je to niečo výnimočné a celý proces od vzniku, až po dnes je pre mňa, ako primátora veľký úspech“.

Do súťaže sa prihlásilo 59 návrhov z celého sveta. 20 bolo zo Slovenska, ďalej z Poľska, Lotyšska, Španielska, Iránu, Číny, Talianska, Francúzska, Ukrajiny, Srbska, Portugalska, Slovinska, Turecka, Švédska a Indonézie. Vyhodnotenie prebiehalo vo viacerých kolách. V prvom kole bolo vyradených 23 návrhov. Zo zostávajúcich 36 návrhov postúpilo do finále 10 návrhov. Z nich vzišlo 5 víťazných:

1.miesto – Mandaworks AB + Hosper Sweden AB / Stockholm (Švédsko) „Tracing Trencin“ / „Stopy Trenčína“

Vyhral urbanistický návrh zo Švédska

foto Peter Peťovský: Viťazny návrh zo Švédska

2.miesto – návrh zo Slovenska – Martin Berežný

3.miesto – návrh zo Slovenska – architekt Ľubomír Mezovský

Cenu poroty získali dva návrhy. Jeden z Bratislavy a druhý ocenený návrh je spojením urbanistov a architektov z Londýna a Bratislavy.

Člen poroty, prof.Thomas R. Matta (Profesor emeritus, University of Applied Sciences, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Švajčiarsko) predstavil víťazný návrh, o ktorom povedal: “ Tento projekt nie je extra výnimočný,, ale svojou jednoduchosťou a jasnosťou má veľmi široké realizačné schopnosti v centrálnom priestore“.

Hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš ako vyhlasovateľ súťaže zdôraznil, že súťaž bola vyhlásená ako ideová, čo znamená, že ocenené návrhy sa stanú majetkom mesta. Vyjadril presvedčenie, že zo všetkých piatich ocenených návrhov vzíde v spolupráci s autormi, odborníkmi a verejnosťou jeden hlavný návrh na jeseň tohto roka. Ten sa stane podkladom pre diskusiu na zmenu územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský

Fotogaléria