Archív značiek: poslanci

Poslanci schválili rozpočet

Trenčianski mestskí poslanci schválili rozpočet. Najväčšou položkou je školstvo. “Tie výdavky na školstvo veľmi prudko stúpajú. Opäť to súvisí s tým, že rastú tam mzdy, takže školstvo jednoznačne,” vysvetlil predseda finančnej a majetkovej komisie Peter Hošták.

Posledné oficiálne rokovanie poslancov v končiacom sa volebnom období.

Posledné oficiálne rokovanie poslancov v končiacom sa volebnom období.Poslanci sa zišli na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky, nakoľko sa jednalo o posledné oficiálne rokovanie v končiacom sa volebnom období. Potom už malo zasadnutie pracovný charakter. Postupne poslanci schvaľovali jednotlivé body rokovania. Diskusia k informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2014

Štadión má zelenú, ale…

Štadión má zelenú, ale...V piatok za širokého záujmu verejnosti, a fanúšikov AS Trenčín sa zišli poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve s jediným bodom rokovania, Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve mesta, na prevzatie veci do užívania, na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. .Diskusia, ktorá bola pokojná, ale vo vzduchu bolo cítiť

Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami.

Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami.Dňa 23.Septembra sa zišli na riadnom zasadnutí poslanci Mestského Zastupiteľstva. Primátor mesta po úvodných schvalovacich návrhoch a procesoch dal hlasovať o programe schôdze,  ktorý poslanci prijali. Rokovanie začalo schvaľovaním bodu majetkové prevody, predajom zámenov, vypracovanín nových zmlúv a osdúhlasením nájmov . Tento bod priniesol diskusiu, kde poslanci hľadali spôsob a formu prenájmu resp. predaja.

Poslanci TSK schválili opravu ciest.

Poslanci TSK schválili opravu ciestV pondelok 25. augusta 2014 sa zišli poslanci na riadnom VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými bodmi rokovania boli majetkové záležitosti, všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni, plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom a interpelácie poslancov.