Archív značiek: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Javory v Trenčíne začali byť zdraviu škodlivé

Laboratórne testy potvrdili, že Javor horský v Trenčíne je napadnutý hubou Cryptostroma corticale, ktorá spôsobuje rakovinu kôry. Kontakt s chorým stromom by v tomto prípade mohol byť zdraviu nebezpečný.

Momentálne zápach Trenčanov neobťažuje

Posledný dočasný súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia pre firmu Old Herold Hefe s.r.o. vypršal 31. marca 2019. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlas na kolaudáciu rekonštrukcie stavby. Mesto nový súhlas nevydalo.

Slováci ohrozujú kvalitu pitnej vody

Slováci ohrozujú kvalitu pitnej vodyPo dvadsiaty druhýkrát sa na trenčianskom výstavisku stretli odborníci a výrobcovia technológií na vodné a odpadové hospodárstvo ako aj verejnosť, aby si vymenili vedomosti, znalosti a nadviazali spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva. A bolo o čom hovoriť. Slovensko má totiž s kanalizáciami veľký problém.