Archív značiek: Trenčín

Spoločnosť produkujúca zápach zo Zámostia odíde

Stavebný úrad mesta Trenčín vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti Old Herold Hefe s.r.o. odstránenie stavebných úprav. V praxi to znamená, že stavebník po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, bude povinný tie stavebné úpravy odstrániť.