Archív značiek: Váh

Pri lodenici dávajte pozor a spomaľte!

Pri lodenici dávajte pozor a spomaľte!Priestor pri lodenici v Trenčíne je obľúbeným miestom na trávenie voľného času. Zároveň tu prechádza počas dňa množstvo cyklistov, korčuliarov. Najmä poobede dochádza k drobným kolíziam medzi kanoistami a cyklistami.

Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910

Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910Azda prvá odlišnosť voči terajšiemu stavu, ktorú si všimneme, je oceľový cestný most cez Váh, ktorý neskôr nemecká armáda pri ústupe na jar 1945 vyhodila do vzduchu. Niekto si ho môže pomýliť s dvojicou železničných mostov, ale tento cestný most mal iný tvar oblúkov a bol len jeden. Všimnime si plytké brehy Váhu bez hrádzí, ktoré rieke umožňovali pri zvýšenej hladine rozliať sa doširoka.