Archív značiek: zverejnenie VZN

Návrh novej parkovacej politiky v meste

Návrhom novej parkovacej politiky v meste Už od minulého roka sa Trenčania živo zaujímajú o zmenu parkovania v meste. Viaceré ich podnety boli už zapracované do nového VZN. Jeho návrh bude môcť verejnosť pripomienkovať ešte počas mája. Zverejnenie tohto návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych