TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI!

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI!Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a  pre vás pripravujú Krajskú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov, súťaž a prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov detí aj dospelých z trenčianskeho regiónu.

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI!