Trenčan získal cenu Fra Angelico

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska udelila cenu Fra Angelico Trenčanovi, reštaurátorovi Jurajovi Krajčovi. Informáciu zverejnila KBS.

Ide o ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Juraj Krajčo reštauroval mnohé sakrálne pamiatky v Trenčíne a v okolí. Takmer 20 rokov pracoval na obnove sakrálnej repliky jezuitského chrámu Il Gesù v Ríme.

Je to Kostol sv. Františka Xaverského priamo v centre mesta. Trenčiansky reštaurátor sa zaslúžil o  komplexnú obnovu interiéru kostola. Vrátane oltárov, klenbových častí, chrámovej lode, empory, bohatej štukovej a plastickej výzdoby, kazateľnice, spovedníc, masívnych intarzovaných lavíc a ostatného mobiliára, fasády, ale zvlášť sôch sv. Petra a Pavla z priečelia kostola. Tie sa po dvoch rokoch intenzívnych prác nedávno vrátili na svoje miesto.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok