Trenčianska základná umelecká škola začala oslavy

Pobočka ZUŠ vo Svinnej začala rok osláv vzniku umeleckej školy v Trenčíne. V kultúrnom programe vystúpili nielen súčasní žiaci, ale aj absolventi jubilujúcej školy.

Tento rok oslávi 70 rokov od svojho vzniku, najväčšia základná umelecká škola v Trenčianskom kraji, ZUŠ Karola Pádivého.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok