Trenčianska župa zodpovedná voči obyvateľom i životnému prostrediu

Trenčianska župa zodpovedná voči obyvateľom i životnému prostrediuV rámci 4. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republiky (SR) za spoločenskú zodpovednosť získal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ocenenie „Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť v kategórií C (verejný sektor).“

Po zisku prvého miesta v rebríčku transparentnosti žúp, získala Trenčianska župa ďalšie ocenenie za svoju svedomitú prácu. S cieľom podporiť spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR súťaž s názvom Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Do 4. ročníka tejto súťaže sa ako jediná krajská samospráva na Slovensku zapojil aj Trenčiansky samosprávny kraj. „Náš postoj k dôležitosti spoločenskej zodpovednosti je vyjadrený okrem iných projektov aj projektom „Otvorená župa“, kde zverejňujeme množstvo materiálov, ktoré verejnosti umožňujú jednoducho sledovať a kontrolovať ako hospodárenie, tak aj rozhodovanie župy. Uvedomujeme si, že župy narábajú s veľkým množstvom financií, preto je dôležité, aby mala verejnosť nad nimi kontrolu,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Trenčianska župa zodpovedná voči obyvateľom i životnému prostrediu

Foto: TSK

Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré každodenne vo svojej činnosti uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti. Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Hodnotenie prebiehalo podľa modelu ZET. Ten je v princípe založený na samohodnotení organizácie, ktoré následne overuje externý tím posudzovateľov. „Medzi kľúčové silné stránky Trenčianskej župy patrí napríklad transparentnosť pomocou projektu Otvorená župa, silný dôkaz kladený na zlepšovanie životného prostredia, snaha o vyrovnaný rozpočet, pozitívny trend vývoja zadlženosti, prehľadne a transparentne spracovaná web stránka či projekty Zelená župa a Zelené oči,“ priblížila vedúca posudzovateľka Iveta Paulová vo svojej spätnej správe. Spoločne so svojím tímom sa dopytovali na informácie priamo na Úrade TSK.

Trenčianska župa zodpovedná voči obyvateľom i životnému prostrediu

Foto: TSK

Zisk ocenenia Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť v kategórii C je znakom, že Trenčianska župa je zodpovednou a ohľaduplnou nielen voči jej obyvateľom, ale aj voči životnému prostrediu v ktorom žijú.

Trenčianska župa zodpovedná voči obyvateľom i životnému prostrediu

Foto: TSK

 „V prvom rade si chceme udržať svoj vysoký štandard v oblasti transparentnosti a efektívneho hospodárenia. Účasťou v súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sme získali nezávislý a objektívny pohľad na spoločenskú zodpovednosť organizácie,“ dodal trenčiansky župan, ktorý ocenenie prevzal spoločne s riaditeľom Úradu TSK Michalom Žitňanským.

Zdroj: TS TSK