Trenčianske múzeum zreštaurovalo historické tlače

V roku 2018 Trenčianske múzeum zreštaurovalo dve vzácne tlače z historického fondu svojej knižnice. Jednalo sa o zložitý proces. Mladá reštaurátorka Barbora Němečková z katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave odviedla profesionálnu prácu.

Snahou bolo zachovať pôvodnosť, autentičnosť a špecifickosť ručného papiera a knižných väzieb. Zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok