Trenčianski dôchodcovia hľadajú nových členov

Okresní predsedovia Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja sa stretli prvý krát v tomto roku v Trenčíne. Radi by medzi sebou privítali mladších dôchodcov.

Organizácia združuje v našom kraji 12.600 dôchodcov. Podľa krajskej predsedníčky Anny Prokešovej zaznamenali za minulý rok úbytok o 100 členov. „ Nie je to jediná organizácia, pretože ešte máme Kresťanských seniorov, máme ešte ďalšie združenia. Takže rešpektujeme aj to, že každý si má možnosť vybrať.“

V trenčianskom okrese chcú rozšíriť rady 3.166 členov o nové tváre. Aj tu zaznamenali pokles z dôvodu zrušenia dvoch organizácií. Existuje 14 obcí v okrese, kde ešte Jednota dôchodcov nemá svoje aktivity. „ Z hľadiska okresu mi ide najmä, a už sme to začali robiť v Omšení, o rozšírenie členskej základne v okrese“, povedal okresný predseda Ján Skyba.

Okrem športovo spoločenských podujatí je činnosť zameraná v spolupráci s Trenčianskou župou aj na sociálnu a zdravotnícku oblasť. Tento rok čaká seniorov množstvo podujatí.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok