Trenčianski ortopédi pomáhajú pacientom prekonať strach

Trenčianski ortopédi pomáhajú pacientom prekonať strachPredstaviť si strach a obavu z očakávanej operácie vie asi každý z nás. Ako prekonať túto psychologickú bariéru u pacientov, sa na trenčianskej ortopédii rozhodli riešiť netradičným spôsobom. Ku podivu to nestojí ani groš a funguje to.

Zvolená forma vysvetľovania je pre pacienta ľahko pochopiteľná. Ako sa hovorí čas sú peniaze. V tomto prípade to platí na 100%. Pacient ktorý je informovaný, čo sa s ním bude diať sa oveľa rýchlejšie zotavuje po operácii.

Spolupráca pacientov s lekárom, ktorí absolvujú takýto seminár je veľmi pozitívna. Niekedy vznikne situácia, že sa všetko nepodarí tak ako má. Seminár pomáha pacientom ako sa s tým vyrovnať. Na semináre lekári pozývajú aj rodinných príslušníkov.

V operovanie umelého kĺbu nemá charakter záchrany života. Hlavný význam spočíva v zlepšení jeho kvality.

Spracoval

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok