Trenčiansky hrad – horné nádvorie, azda okolo r. 1900.

TN-014-1900-Hrad-horneNadvorie-D-mod ilustracnyMedzi hlavnou (Matúšovou) hradnou vežou (je vľavo) a Barboriným palácom (vpravo) stával kedysi Matúšov palác. Bol pristavaný k hlavnej veži. Keď ho zbúrali, jeho ponechaný vonkajší múr (vpravo) sa stal vnútorným múrom Barborinho paláca. Tak medzi hlavnou vežou a Barboriným palácom, na mieste bývalého Matúšovho paláca, vzniklo najvyššie hradné nádvorie, ktoré vidíme na obrázku.

Vľavo na hlavnej veži vidíme vo výške vari 6-8 metrov niekdajší vchod do veže z Matúšovho paláca, tento otvor je už dávno zamurovaný.
Aj vpravo nad schodiskom vidno otvor, ktorý na schodisko nenadväzuje – zrejme to bolo bývalé okno Matúšovho paláca. Aj tento otvor je už dávno zamurovaný.

Trenčiansky hrad - horné nádvorie, azda okolo r. 1900

foto: autor neznámy

Uprostred obrázka je schodisko z nádvoria do Ľudovítovho paláca a hlavnej veže.
Pod schodiskom je izba dvorného blázna – tu ešte nemá vybúrané terajšie okno.
Nad schodiskom je vysoký múr so zachovaným oknom. Na ňom ešte dobre môžeme tušiť zvyšky Matúšovho paláca, rovnako ako na vyštrbenom múre vpravo v popredí.

Múr nad schodiskom v r. 1911 spadol a teraz je tam už len múrik vo funkcii zábradlia, ponad ktorý je výhľad na mesto, Váh, zámostie, Vinohrady a Biele Karpaty až po štátnu hranicu.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec