Trenčín má opäť svoje regionálne rádio

Trenčín má opäť svoje regionálne rádioDňa 22.8.2015 bolo spustené skúšobné vysielanie Rádia WOW Trenčín na frekvencii 106,7 MHz. Frekvencia o výkone 150 wattov pokrýva dostatočne celý Trenčín vrátane všetkých jeho mestských častí. Rádio je orientované na regionálneho poslucháča, preto vo vysielaní dáva prednosť informáciám z Trenčianskeho regiónu i kraja. Moderované vysielanie je možné počúvať 13 hodín denne, už

od 6:00 hodiny ráno do 19:00, v piatok a sobotu do 24:00.

Trenčín má opäť svoje regionálne rádio

Hudobne sa rádio radí do formátu HOT AC, čím osloví poslucháča vo veku 20 až 45 rokov. Cez víkend vysiela od 10:00 i reláciu pre jubilantov a to až do 14:00. Rádio WOW sa týmto stáva dôležitým nezávislým informačným kanálom pre obyvateľov Trenčianskeho kraja.

Zdroj: Rádio WOW