Archívy značky: Trenčín

Pamiatka zostane pod zemou, pripomenie ju odlišná dlažba

Pamiatka zostane pod zemou, pripomenie ju odlišná dlažba Trenčín mal právo vybudovať hradby. Toto privilégium mu udelil Žigmund Luxemburský v roku 1412. Nález Hornej brány a predbránia odhalil archeologický výskum Mierového námestia.