Tretie pojednávanie neprinieslo rozuzlenie

Tretie pojednávanie neprinieslo rozuzlenie Kauza podnikateľov Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka pokračovala čítaním svedeckých výpovedí na pojednávaní na Okresnom súde v Trenčíne. Janíček so Strelčíkom žiadajú obnovu konania. Tvrdia, že korunný svedok Jurisa podpísal pod nátlakom polície krivú výpoveď.

V predchádzajúcich pojednávaniach sa snaha o zbavenie viny a očistenie mena Janíčkovi a Strelčíkovi nepodarila.
Janíček na pojednávaní vypovedal a tvrdil, že terajšia štátna tajomníčka Jankovská ho odsúdila nezákonne. Janíčkovej obhajoby sa ujal Daniel Lipšic.

Korunný svedok Tibor Jurisa, ktorý údajne pod nátlakom obvinil Janíčka a Strelčíka z vydierania, neskôr svoju výpoveď zmenil.
Lipšic dodáva, že pokiaľ ide o mimoriadne závažné pochybnosti o správnosti pôvodného rozsudku kvôli novým skutkovým zisteniam, ide o prípad hodný obnovy konania. Lipšic pochybenie vidí aj v udelení trestu od Jankovskej. Tretie pojednávanie neprinieslo rozuzlenie
Súd sa teda musí vysporiadať s tým, ktorú z dvoch výpovedí Jurisu považovať za vierohodnejšiu. Podľa Lipšica, úlohu zohráva viacero okolností, ktoré majú preukázať, že rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne z roku 2001 bolo nesprávne.

Jankovská reagovala, že sa nebude vyjadrovať k trikrát odsúdeným a obžalovaným zločincom. „Všetky osoby, ktoré ma krivo obviňujú a verejne šíria nepravdy a klamstvá, budú čeliť dôsledkom svojich konaní v trestnoprávnom, ako i civilnom procese. Konanie týchto osôb smeruje len k vytvoreniu mediálneho nátlaku na sudcov, ktorí budú v budúcnosti rozhodovať o porušovaní zákonov platných v Slovenskej republike,“ reagovala štátna tajomníčka na tvrdenia Janíčka pre TASR.

Verejné zasadnutie bolo odročené na 19 júna. Prípad budeme aj naďalej sledovať.
Lucia Nagyová – internetová TV Trenčiansky terajšok