TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školáchAj TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách. Viac ako 70 základných škôl dostane tento rok notebooky a programovateľné stavebnice  Počtom obyvateľov a rozlohou patrí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) medzi menšie kraje. V Trenčianskom kraji sa nachádza spolu 195 základných škôl a 57 stredných odborných škôl a gymnázií.

V posledných rokoch sa situácia v strednom školstve výrazne zmenila. Záujem študentov sa zvýšil o štúdium na gymnáziách a obchodných akadémiách v neprospech odborných škôl. TSK spustil vo februári 2015 projekt „Hrdina remesla“ na podporu odborného vzdelávania a zvyšovania záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie.

Zámer podpory polytechnizácie vyučovania na základných a stredných školách v Trenčianskom kraji vychádza práve z projektu „Hrdina remesla“ a zo Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020. V rámci tejto podpory TSK zo svojho rozpočtu poskytne základným školám v kraji notebooky, programovateľné stavebnice alebo pracovné náradie, určené na rozvoj manuálnych zručností žiakov druhého stupňa základných škôl.

TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách

foto TSK: TSK podporuje polytechnické vyučovanie na základných školách

Naposledy si notebook a programovateľnú stavebnicu LEGO z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevzala riaditeľka Základnej školy na Školskej ulici v Považskej Bystrici Soňa Kovárová. „Rozvojom projektu Hrdina remesla na základných školách chceme dosiahnuť, aby mali žiaci základných škôl záujem o štúdium na našich stredných odborných školách. Snažíme sa podporiť polytechnické vzdelávanie, napríklad strojarinu, elektrotechnické predmety alebo mechatroniku. Základné školy si môžu vybrať notebooky, programovateľné stavebnice LEGO, stavebnice pre elektrikárov a strojárov. Takýmto spôsobom chceme v deťoch podnietiť záujem o stredné odborné školy,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Na začiatku projektu TSK oslovil základné školy a zisťoval ich záujem o učebné pomôcky. Celkovo sa do projektu zatiaľ prihlásilo 72 základných škôl, pričom 5 z nich už pomôcky dostalo. Z nových učebných pomôcok sa už môžu tešiť žiaci Základnej školy P. Dobšinského v Prievidzi, Súkromnej základnej školy Rozkvet v Považskej Bystrici, Základnej školy na Školskej ulici v Považskej Bystrici, Základnej školy s materskou školou vo Svinnej a Základnej školy Hurbanovej zo Starej Turej. S takouto ponukou osloví TSK základné školy aj v budúcom roku.

Zdroj: TS TSK