TSK sa odprezentoval na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014

TSK sa je pravidelným účastníkom medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave . Od 30.1. do 2. 2. 2014 v pavilóne B2 na výstavisku Incheba je nainštalovaná expozícia, ktorá je tento rok zameraná na osobnosti z kraja, ktoré majú celoslovenský význam. Na zvýraznenie tejto skutočnosti vydal samostatný propagačný materiál a tématický kalendár na rok 2014.

foto: Peter Peťovský – predseda TSK Jaroslav Baška bol s prezentáciou kraja spokojný

Slávnostné otvorenie výstavného stánku TSK sa uskutočnilo dnes 30. januára 2014 o 12.00 hod. Predseda TSK Jaroslav Baška počas neho ocenil osobnosti, ktoré sa svojou činnosťou pričinili o rozvoj regionálneho cestovného ruchu a šíria dobré meno nášho kraja na Slovensku a v zahraničí.

Medzi ocenenými bola riaditeľka Múzea A. S. Puškina v Brodzanoch Helena Filipová, Marta Trebatická za prínos v oblasti pešej turistiky, Ivan Kováčik za prínos v oblasti cestnej a horskej cyklistiky, výchovy mladých cyklistov a Ján Zeman, ľudový umelec, košikár za udržiavanie ľudových tradícií.

Na veľtrhu sa v rámci TSK odprezentovali oblastné organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra – Bojnice a horné Považie, Kúpele Bojnice, a. s., Kúpele Nimnica, a. s., mesto Partizánske spolu s Hvezdárňou Partizánske, mesto Bánovce a mikroregión Bánovecko.

Spracoval

Peter Peťovský
Peter Peťovský
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com

Fotogaléria