Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskej župy.

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskej župy.Dňa 9. decembra 2013 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskej župy. Prítomní hostia boli svedkami slávnostného odovzdania úradu Trenčianskej župy.  Po zložení a podpísaní predpísaného sľubu novozvoleného župana, dnes už bývalý župan Pavol Sedláček odovzdal svojmu nástupcovi Jaroslavovi Baškovi Insígnie reťaz a pečať. 
Reťaz je vyhotovená zo zlatého tombaku, zložená z 10 medailónov: 
9 erbov okresných miest TSK a zakončená samostatným erbom TSK, ktorý je umiestený uprostred reťaze. 
 
Poslankyňa Zuzana Máčeková prečítala sľub poslanca. 
Novozvolení poslanci vykonali slávnostný akt zloženia sľubu do rúk župana 
a vlastnoručným podpisom spečatili svoju „štvorročnú púť poslancovania“.
 
Potom sa ujal vedenia ustanovujúceho Zastupiteľstva Jaroslav Baška. Vo svojom 
slávnostnom príhovore naznačil priority medzi ktoré patrí rozpočet župy na rok
2014, zníženie zadĺženosti niektorých nemocníc, smerovanie školstva, ochrana a pomoc
starším v zariadeniach v správe župy.
 
Vyzval poslancov na spoluprácu a zamestnancov župy na profesionálne vykonávanie
svojej práce, ktorú chce dosiahnúť internou komunikáciou. Zdôraznil spoluprácu 
s miestnými samosprávami obcí a miest v regióne, ako aj s podnikateľským prostredím.
V závere povedal:
„Hovorí sa, že hviezdny orchester nemusia tvoriť len veľké hviezdy. Stačí, 
keď sú hviezdné tóny, ktoré ten orchester pre poslucháča vydáva. Želám si, 
aby tento poslanecký zbor, s ktorým mám tú česť najbližšie štyri roky spolupracovať,
vytvoril presne takýto orchester“.
 
Po záverečnom Vianočnom vinši župana, vystúpili s kultúrnym programom deti 
z folklórneho súboru Radosť.
Poslanci zvolení za okres Trenčín:
Mgr. Renáta Kaščáková – 4 018 hlasov /KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST – HÍD,SDKÚ – DS/
MUDr. Tibor Jankovský – 3 003 hlasov /SMER-SD/
Bc. Tomáš Vaňo        – 2 937 hlasov /NEKA/
Ing. Milan Berec      – 2 649 hlasov /SMER-SD/
Ing. Ján Krátky       – 2 626 hlasov /KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST – HÍD,SDKÚ – DS/
Ing. Juraj Ondračka   – 2 438 hlasov /SMER-SD/
Ing. Ľuboš Chochlík   – 2 394 hlasov /KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST – HÍD,SDKÚ – DS/
PhDr. Štefan Škultéty – 2 242 hlasov /KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST – HÍD,SDKÚ – DS/

 

 
 
Spracoval:
 
 
Peter Peťovský
0908 727 395
trencianskyterajsok@petovky.com
Fotogaléria: