V kraji je väčší dopyt po špecializovaných službách

Trenčiansky kraj chce reagovať na potreby obyvateľstva, keďže sa mení demografia a mení sa aj dopyt po sociálnych službách.

“V najbližšom období budeme podporovať  rozvoj špecializovaných zariadení sociálnych služieb a, samozrejme, deinštitucionalizáciu,” vysvetlila zámer trenčianskej župy na najbližšie obdobie Elena Štefíková z Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK. Z tohoto dôvodu plánujú v najbližšom období navýšiť počet miest v špecializovaných zariadeniach. A to znamená napríklad aj to, že v priestoroch bývalého internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne by malo vzniknúť rehabilitačné stredisko, kde bude poskytovaná ambulantná sociálna služba v komunite, pre približne 30 klientov. Ďalej plánuje župa podporiť rozvoj terénnych foriem sociálnych služieb a domácu starostlivosť, či ambulantnú formu sociálnych služieb. “To je  forma služby, kedy človek zostáva doma a len na určitý čas, počas dňa, prichádza do zariadenia,” doplnila Elena Nekorancová z Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK. Cieľom a trendom do budúcna je teda, aby klient dokázal čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí.