V roku 2017 dostanú dobrovoľné hasičské zbory 5 miliónov Eúr na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc

V roku 2017 dostanú dobrovoľné hasičské zbory 5 miliónov Eúr na rekonštrukcie požiarnych zbrojnícDobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) organizuje vo všetkých krajoch Slovenska stretnutie dobrovoľných hasičov s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom, predstaviteľmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Všetci vyššie spomenutí sa v nedeľu 19. februára 2017 zišli v trenčianskom kine Hviezda na stretnutí, kde Minister vnútra SR Robert Kaliňák predstavil projekt celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. „Trenčiansky kraj je už piaty v poradí, kde sme absolvovali takéto stretnutie spojené s diskusiou. Predovšetkým sme chceli zhodnotiť uplynulé roky, kedy sme rozbehli systém celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, čiže znovuobnovenie podpory dobrovoľných hasičských zborov. Na stretnutí sme oznámili, že v projekte pokračujeme ďalej. Skvalitňujeme, zväčšujeme a zlepšujeme podporu, pretože je cítiť aj medzi obyvateľmi spokojnosť s tým, keď majú po ruke kvalitné a dobre vycvičené hasičské zbory. Veľmi nás teší veľký záujem medzi mladými ľuďmi. Je to skvelá alternatíva pre výplň voľného času a sme radi, že môžeme k tomu prispieť, a tak si tvoriť základňu ľudí, ktorí sú kedykoľvek pripravený pomôcť,“ uviedol podpredseda vlády SR Robert Kaliňák.

V roku 2017 dostanú dobrovoľné hasičské zbory 5 miliónov Eúr na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc

Foto: archív TSK

Na stretnutí bol prítomný aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Za posledné roky sa podarilo vďaka Ministerstvu vnútra SR urobiť veľmi veľa pre jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory v našom kraji. Je to vidieť aj pri zásahoch dobrovoľných a štátnych hasičov, kde sa zmazávajú medzi nimi jednotlivé rozdiely. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľným hasičským zborom, ktorí naozaj majú záujem rozširovať svoju členskú základňu. Obmenou a nákupom novej techniky sa naozaj zvýšil záujem ľudí vstúpiť do jednotlivých hasičských zborov,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

V roku 2017 dostanú dobrovoľné hasičské zbory 5 miliónov Eúr na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc

Foto: archív TSK

Od roku 2013, kedy Ministerstvo vnútra SR spustilo kategorizáciu dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), stúpol ich počet z 885 na 1489 DHZ na celom území SR. Najviac hasičských zborov pribúda v kategórii B, kde ich je v súčasnosti 797. V Trenčianskom kraji je v systéme kategorizácii 187 zborov, čo je o 86 zborov viac ako v roku 2013. Na rok 2017 má Ministerstvo vnútra pripravených pre DHZ finančné prostriedky vo výške 5 miliónov eur. Peniaze budú môcť DHZ využiť na nákup novej hasičskej techniky, a po novom aj na rekonštrukciu hasičských zbrojníc.

Na stretnutí okrem delegátov a zástupcov jednotlivých DHZ z kraja boli aj starostovia a primátori miest a obcí, prezident HaZZ gen. Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, viceprezident DPO SR Michal Jurdík a mnoho ďalších významných hostí z prostredia dobrovoľných hasičov a verejnej správy.

Zdroj: TS TSK