V Trenčíne je vnímavá škola

Inkluzívne vzdelávanie, čiže v podstate integráciu žiakov so špecifickým potrebami posunuli ďalej. A najnovšie získali certifikát Vnímavá škola, ktorý zastrešuje Nezisková organizácia EDUMA.

ZŠ Na dolinách sa totiž snaží ľudskosť, vnímavosť a empatiu prinavrátiť do školských lavíc. “Učíme deti empatii a vlastne, aby prijali tú inakosť a vedeli sa k takýmto ľuďom, teda nielen k spolužiakom, ale hocikde k hocijakým ľuďom správať,” vysvetlila Anna Plachká, riaditeľka ZŠ Na dolinách. Na škole pracuje odborný tím. A to psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg i asistentky učiteľov. Ich služby využívajú žiaci, učitelia, ale aj samotní rodičia. “Ktorékoľvek  dieťa môže mať potrebu alebo má tu možnosť sa porozprávať  s pychológom, so špeciálnym pedagógom alebo so mnou, keď má napríklad nejaký problém,” ozrejmila Petra Zichová, sociálna pedagogička.

A to môžu byť  napríklad poruchy učenia, ale aj problémy so správaním. Súčasťou vyučovania je aj video rozprávanie príbehov ľudí, ktorí niečo náročné prežili. Priamo do školy prišla za nimi napríklad aj slepá keramikárka Soňa Zelísková. Deti boli veľmi nadšené, ona im doniesla rôzne kompenzačné pomôcky a rozprávala o tom, aké je to náročné a čo všetko sa vlastne musela naučiť. Aj vďaka tomu vlastne deti môžu premýšľať nad tým, že keď uvidia nejakého slepca, ktorý má nejaký problém, ako mu pomôcť,” doplnila Zichová.  Na škole je celkovo 244 žiakov a z toho 23 je integrovaných. Projekt chcú rozvíjať ďalej aj v mimoškolskom prostredí.

Magdaléna švančarová – Trenčiansky terajšok