V Trenčíne môžu klienti využívať stimulujúcu miestnosť Snoezelen

V Trenčíne môžu klienti využívať stimulujúcu miestnosť SnoezelenTerapia pochádzajúca z Holandska ktorej cieľom je poskytnúť človeku so zmyslovým postihnutím vhodný oddych a stimuláciu a podporiť tak rozvoj jeho osobnosti sa volá Snoezelen. Pre viac ako 140 klientov centra sociálnych služieb sa pomocou tejto metódy zlepší ich spôsob života.

Preniknúť do spôsobu vnímania a prežívania klientov centra sociálnych služieb nie je jednoduché. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorej realizácia prebieha v príjemnom a upravenom prostredí.

Bezbarierová relaxačná miestnosť je izolovaná od rušivých vplyvov okolitého prostredia a špeciálne upravená k uvoľneniu či stimulácii zmyslového vnímania. Predstavuje zvláštnu ponuku využitia času pre ťažko a hlboko viacnásobne postihnutých klientov. Počas hodinovej terapie si klient môže zvoliť spôsob, aký mu vyhovuje

Slávnostného otvorenia miestnosti sa zúčastnila aj vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová, za Oddelenie sociálnej pomoci tiež Ivana Gregorová a Martina Filová.

Spracoval

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone