Valné zhromaždenie členov Regionálnej obchodnej komory Trenčín

Valné zhromaždenie členov Regionálnej obchodnej komory TrenčínSlovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), si v tomto roku pripomína 25 rokov svojho pôsobenia. Jej regionálne štruktúry zabezpečujúcu každodenný servis pre podnikateľské subjekty. Členovia Trenčianskej regionálnej komory sa stretli na Valnom zhromaždení v Trenčíne, aby si zvolili predstavenstvo na obdobie piatich rokov.

SOPK vo svojej 25 ročnej histórii, bola vždy pri rozhodujúcich spoločenských a ekonomických výzvach našej krajiny. Členovia Trenčianskej regionálnej komory si na Valnom zhromaždení zvolili nové predstavenstvo na päťročné obdobie.

Iné v tom, že najväčší problémom firiem v súčasnosti je získanie dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Jedným z možných riešení je aj spolupráca zo školami v rámci duálneho vzdelávacieho systému. Pre členov regionálnej komory je výhodou, že môžu využívať širokú škálu služieb. Pre podnikateľov je to krok k uznaniu, úspechu a prosperite.

Novozvolené vedenie Trenčianskej regionálnej komory predstavilo členom pre nadchádzajúce päťročné obdobie svoje priority. Významná úloha Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je v tom, aby pomáhala rozvoju firiem v regiónoch a ich etablovaniu sa na zahraničných trhoch.

Deana Jurčová – Trenčiansky terajšok

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone