Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SR

Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SRZa svoju kreativitu, tvorivosť a poznatky o slovenskom spisovateľovi, kňazovi, prvom predsedovi Slovenskej národnej rady a zároveň rodákovi z Beckova…

si žiaci troch tried z rôznych škôl a kútov Slovenska vyslúžili výnimočnú cenu. Vďaka súťaži Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ nahliadli do priestorov a zákulisia Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave. Spoločnosť im robil Trenčiansky župan a poslanec NR SR Jaroslav Baška.

Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SR

V roku 2017 sme si spoločne pripomenuli významné výročie, a to 200 rokov od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Tejto významnej udalosti a vzácnej osobnosti venoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) veľký priestor napríklad aj v tlačových správach, z ktorých sa verejnosť mohla každý mesiac dozvedieť viac jeho živote, diele či odkaze pre budúce generácie. Viac ako osemdesiatke aktivít a podujatí, ktoré počas roka pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dominovala tvorivá súťaž župy s názvom „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“.

Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SR

Žiaci a študenti základných, umeleckých a stredných škôl svojou znalosťou jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín doslova prekvapili a rozhodne nešetrili originálnym spracovaním a kreativitou zaslaných súťažných príspevkov. Na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo doručených celkom 43 unikátnych príspevkov, ktorým dominovali výkresy formátu A1, perokresby, maľby na plátne, básne, denníky či fotografie z výletov do rodiska J. M. Hurbana. O víťazoch rozhodovala verejnosť hlasovaním na facebookovom sídle župy v termíne od 1. apríla do 15. júna 2017. Autorom príspevkov sa spoločne podarilo zozbierať 2390 „like“ a víťazi v troch kategóriách: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a najlepší súťažný príspevok si za odmenu vyslúžili hodnotné ceny, a to predovšetkým zážitkové.

Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SR

Voľný vstup na Trenčiansky hrad, do Hvezdárne v Partizánskom či do kúrie Ambrovec v Beckove, ktorá je so životom Jozefa Miloslava Hurbana úzko spätá, získali prvé tri mesta v každej kategórii. Hlavnou cenou a atraktívnou odmenou bol najmä výlet do Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky tieto zážitky získali žiaci Základnej školy s materskou školou z Diviackej Novej Vsi (okres Prievidza), študenti Gymnázia v Považskej Bystrici (okres Považská Bystrica) a žiaci Základnej školy s materskou školou z Jacoviec (okres Topoľčany). Kým prvé dve školy prekročili brány NR SR už v decembri 2017, trojicu návštevníkov uzatvorili vo februári 2018 žiaci z Jacoviec.

Vďaka Hurbanovi sa dostali do Národnej rady SR

V rámci svojej výhry víťazi absolvovali nielen exkurziu v budove NR SR, ale zažili aj atmosféru živého rokovania poslancov priamo z balkóna rokovacej sály. Na zvedavé otázky a podnety mladých návštevníkov odpovedal v živej diskusii predseda TSK a poslanec NR SR Jaroslav Baška. „Okrem toho, že sme videli živé rokovanie parlamentu nás potešilo aj osobné stretnutie a rozhovor s pánom Baškom. Veľmi pekne ďakujeme za príjemný výlet, zážitok a perfektnú organizáciu akcie“, pozitívne zhodnotila prínos exkurzie Emília Polonská, učiteľka ZŠ s MŠ Jacovce.  Podľa slov pedagogických zamestnancov jednotlivých škôl, ktorí deti sprevádzali, je najprirodzenejšou formou vzdelávania práve zážitková forma, vďaka ktorej sa deti dostanú priamo do centra diania.

Odmenou za vynaloženú snahu bolo žiakom a študentom aj vydanie tematického pexesa zo zaslaných súťažných obrazových príspevkov, vďaka ktorému obrazy a maľby mohla vidieť aj široká verejnosť, a to po prvýkrát na štvrtom ročníku Dňa otvorených dverí TSK.

Zdroj: TS-TSK