Verejná prezentácia štúdie nového dopravného riešenia v meste Trenčín

Verejná prezentácia štúdie nového dopravného riešenia v meste TrenčínMesto Trenčín pozýva občanov na verejnú prezentáciu spojenú s diskusiou centrálna mestská zóna – štúdia limitov zastavateľnosti štúdia nového dopravného riešenia dopravný model mesta 8. marca o 17:00 h v kine Hviezda.

Prezentáciu bude viesť hlavný architekt mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš a tím odborníkov – urbanistov a dopravných inžinierov.

Verejná prezentácia štúdie nového dopravného riešenia v meste Trenčín

Zdroj: Mesto Trenčín