Vianočný cimbalový koncert v Trenčíne podporil Klub darcov

Klub darcov podporil myšlienku Vianočného cimbalového koncertuUž dlhšie som nosila v hlave myšlienku zorganizovať Vianočný cimbalový koncert…. inšpiroval ma zážitok z celoslovenskej cimbalovej súťaže v Bratislave, kedy som si uvedomila, že cimbal je naozaj majstrovský nástroj, ktorý môže zaznievať aj samostatne. V Trenčíne je veľmi silná folklórna obec, v ktorej roky pôsobím a rada by som tento nástroj prestavila inak.

Mnohí z nás ho podvedome spájajú s folklórnou tradíciou, dnes je však rovnako cenený aj v klasickej a populárnej hudbe. V cimbalovom prevedení na koncerte odznie zmes hudobných žánrov, od klasickej hudby cez folklór a džez, až po tzv. svetovú hudbu. Snahou koncertu je nielen poukázať na výnimočnosť tohto majstrovského nástroja samostatným koncertom, ale spojiť mladé cimbalové talenty s profesionálmi, ktorí tento tradičný nástroj prezentujú na koncertných pódiách.

Klub darcov podporil myšlienku Vianočného cimbalového koncertu

Koncert sa organizuje pod záštitou predsedu slovenskej cimbalovej asociácie Mgr. art. Martina Budinského, ktorý zodpovedá za umeleckú dramaturgiu koncertu. V rámci Vianočného cimbalového koncertu sa okrem Martina Budinského z Banskej Bystrice, predstavia aj cimbalisti- poslucháči vysokých umeleckých škôl, konzervatórií a detskí víťazi cimbalovej súťaže zo ZUŠ K. Pádivého.

V posledných rokoch sa na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne začala vyučovať hra na cimbal, čo môže prispieť aj k popularizácii výučby hry na tento nástroj. Nakoľko aj potreby trenčianskej folklórnej obce poukazovali na nedostatok cimbalistov, toto podujatie môže byť nielen umelecky hodnotným zážitkom, ale aj propagáciou tohto výnimočného nástroja.

V Trenčíne ešte nikdy nebol realizovaný koncert, v rámci ktorého by bol vytvorený samostatný priestor iba pre cimbal ako jedinečný hudobný nástroj. Projekt má snahu byť výnimočným hudobným podujatím vo vianočnom čase a prispieť aj k popularizácii výučby hry na cimbal.

Projekt je určený žiakom ZUŠ, pedagógom, rodičom, širokej folklórnej obci v Trenčíne, nadšencom umenia hry na cimbal a všetkým bez rozdielu veku, ktorí oceňujú výnimočnosť tohto hudobného nástroja. Koncert organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s GMAB Trenčín. Realizovaný je s finančnou podporou Klubu darcov Trenčianskej nadácie.

Streda 9. 12. 2015 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne o 17.00 hod.

Spracovala

1417658_500527060045191_250365797_o

Mgr.art. Zuzana Laurinčíková