Vstup do Trenčína od severu, okolo r. 1899

Vstup do Trenčína od severu, okolo r. 1899Panoramatická fotografia Maxa Sterna urobená zlepením dvoch fotografií. Záber je z poschodia najjužnejšieho z troch Dieterových domov postavených približne v r. 1889 (stoja dodnes). Z tohoto miesta fotografoval mesto o niekoľko desaťročí neskôr aj trenčiansky fotograf Laci Farkaš (jeho sestra tam na poschodí bývala). Tu ešte nestojí hotel Tatra, postavený v r. 1901, ako doteraz hlása letopočet na rožnom balkóne hotela. Na jeho mieste uprostred obrázka je prízemná budova hostinca Červená hviezda, za ním sa do výšky týči poschodová budova „veľkého“ župného domu, pred ním cesta ústiaca do začiatku hlavného námestia, v pozadí sa stráca veža farského kostola.

autor fotografie: Max Stern – Vstup do Trenčína od severu, okolo r 1899

Oproti veľkému vidíme nejasne malý župný dom, ktorý kedysi patril Paľovi Baračkovi, veliteľovi Trenčianskeho hradu. Tento dom sa používal aj ako väzenie a Branecký píše, že hrozbu tamojšieho väzenia používali na priznanie previnilcov, lebo dom mal príšernú povesť – verilo sa, že sa v ňom schádzajú bosorky… Pred domom vidíme nie celkom jasne pozostatky azda hornej mestskej brány, ktorá tu stála do r. 1873.

Vpravo je veľký poschodový dom advokáta JUDr. Leopolda Ringwalda s rohovou vežičkou a balkónom, v ktorom jeho majiteľ zozbieral rozsiahlu zbierku obrazov a kresieb beckovského rodáka Ladislava Medňanského. Po druhej svetovej vojne v dome bola hudobná škola. Za domom vidíme murovaný plot, z ktorého druhej strany pritekal potok od mestského parku pokračujúci v strmom murovanom koryte k železničnému mostu, poniže ktorého sa vlieval do Váhu.

Delová bašta na hrade má vľavo vypadnutý veľký kus masívneho muriva práve nad terajšou Štefánikovou ulicou. Práve túto ulicu najviac ohrozovalo postupné rozrumovanie hradu po jeho požiari v r. 1790.

Na hradnom brale vľavo od hostinca vidíme svetlé miesto. Bola to akási kaplnka, murovaná, ale plytká, s krížom bez korpusu. Jej tehlové pozostatky sa na hradnej skale zachovali doteraz, aj keď sú zakryté budovou terajšieho hotela. Postavili ju na pamiatku pltníkov, ktorí tu zahynuli v 17. storočí, keď ich plť narazila na hradné bralo, kedysi obmývané Váhom.

Z priestoru uprostred dolného okraja obrázka viedli cesty na štyri smery: hore do mesta, popred Ringwaldov dom na terajšiu Palackého ulicu, vľavo ku kasárňam na terajšej Štefánikovej ulici, a mimo obrázka cez naväzujúci most nad potokom viedla cesta na železničnú stanicu a jej odbočka cez koľaje na vtedy ešte prázdnu a podmáčanú hornú sihoť.

Spracoval:

Ing. Vojtech Brabenec