Vstúpte do sveta Ora et Ars na Skalke pri Trenčíne. Srdečne pozývame!

logo_trencinMedzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars Skalka vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Najstaršie pútnické miesto na Slovensku

v júni opäť prichýli umelcov, aby svojou tvorbou posilnili odkaz pustovníkov zo Skalky, benediktínskych mníchov a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Siedmy ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympóziaOra et Ars (16. – 22. 6.) aj v roku 2014 spoluorganizuje Verejná knižnica M. Rešetku.

Skalka

V pondelok 16. júna o 15.00 h sympózium slávnostne otvorí sv. omša v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke. Sprievodný program tradične obohatí kultúrno-historický seminár (19. 6.) v refektári Koĺégia piaristov na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne, tento raz na tému kláštorná medicína. Pätnásť autorov predstaví svoje diela verejnosti prvý raz 21. júna o 16.00 h v rámci pracovnej vernisáže v Kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke. Slávnostná vernisáž s kultúrnym programom sa bude konať v areáli kláštora na Veľkej Skalke v sobotu 19. júla o 15.00 h pred celoslovenskou púťou na Skalke pri Trenčíne.

Srdečne pozývame!