Výdavky na výskum sú druhé najvyššie na Slovensku

Výdavky na vedu a výskum sú v našom kraji druhé najvyššie na Slovensku, po Bratislavskom kraji. Údaje za rok 2017 zverejnil Štatistický úrad SR v Trenčíne. Celkovo to bolo 95 894 654 eur, čo predstavuje 12,8 percenta celkových výdavkov na výskum a vývoj v SR.

“Najvyššiu časť z celkových výdavkov tvorili bežné výdavky na výskum a vývoj 75,7 percenta. Zvyšných 24,3 percenta (23 301 336 eur) boli kapitálové výdavky, z nich najväčšiu časť tvorili výdavky na stroje a zariadenia 52,6 percenta.” uviedol Pavol Arpáš zo Štatistického úradu v Trenčíne. Výdavky financovali podnikatelia (95,4 percenta), štátne zdroje (3 percenta), medzinárodné zdroje (1,5 percenta) a vysoké školy (0,2 percenta). Zaujímavé sú aj čísla zamestnávania žien v tomto odvetví. V Trenčianskom kraji pracuje vo vede a výskume najmenší počet žien spomedzi všetkých krajov, iba 27,3 percenta. A celkovo pracovalo v tomto odvetví 2445 pracovníkov.

Zdroj: pixabay.com