Vymysli názov Vážskej cyklotrase a vyhraj bicykel

Od vyhlásenia novej súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorej župa hľadá najvýstižnejší názov novovznikajúcej 100 kilometrov…

dlhej cyklistickej tepny kraja, ubehli necelé dva mesiace. Počas tohto obdobia sa s vlastným návrhom rozhodla skúsiť šťastie tridsiatka súťažiacich. Je medzi nimi výherca nového bicykla alebo na víťazný návrh ešte len čakáme?

Novovznikajúca cyklotrasa, ktorá po dokončení spojí Trenčiansky kraj s krajom Trnavským a Žilinským, postupne získava reálne kontúry. V rovnakom čase, ako kompetentní pracujú na premene plánov na skutočnosť, o názve najdôležitejšej cyklistickej tepny kraja rozhoduje verejnosť. V pomerne krátkom čase prišli na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja tri desiatky originálnych návrhov. Súťažiaci sa nechali inšpirovať najmä geografickou polohou cyklotrasy, históriou či významnými rodákmi z nášho kraja. Motiváciou na využitie kreativity pri tvorbe originálnych pomenovaní je hodnotná výhra, a to nový horský bicykel. Ak si už tohtoročnú cyklistickú sezónu chcete vychutnať práve z jeho sedla, nezabudnite nám poslať svoj súťažný príspevok! Čas máte do utorka 22. mája 2018.

Vymysli názov Vážskej cyklotrase a vyhraj bicykel

Foto: TSK

Pri kreovaní názvov môže verejnosť popustiť uzdu svojej fantázii, jedinou povinnou podmienkou je, aby pomenovanie tematicky korešpondovalo s Trenčianskym krajom a jeho charakteristikami, či už geografickými, historickými, kultúrnymi alebo prírodným bohatstvom kraja. Všetky súťažné príspevky zaradené do súťaže musia spĺňať podmienky uvedené v štatúte uverejnenom na webovom sídle TSK www.tsk.sk. O víťaznom pomenovaní rozhodne verejnosť, ktorá spomedzi zaslaných návrhov vyberie ten najlepší. Hlasovanie bude prebiehať na webovom sídle TSK v termíne od 23. mája 2018 do 15. júna 2018. Zapojiť sa do našej súťaže sa naozaj oplatí, pretože okrem hlavnej výhry budú ocenení aj ďalší dvaja súťažiaci s najvyšším počtom hlasov, a to praktickou cyklistickou výbavou.

Vymysli názov Vážskej cyklotrase a vyhraj bicykel

Foto: TSK

Návrhy je možné posielať písomnou formou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na obálku je potrebné uviesť označenie „Cyklotrasa – súťaž“, e-mailom na adresu sutaze@tsk.sk alebo prostredníctvom správy na facebookovej stránke TSK https://www.facebook.com/trencianskazupa/. Spolu s návrhom je potrebné uviesť stručné zdôvodnenie navrhovaného názvu cyklotrasy, meno a priezvisko súťažiaceho a jeho kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu. Súťažiacim prajeme veľa šťastia a už teraz sa tešíme na ďalšie nové a kreatívne nápady.

Zdroj: TS TSK