Využívajú teplo z varenia


V DSS DEMY majú vynovenú kuchyňu, ktorá je aj ekologická a využíva zbytkové teplo z varenia. Zmeny potešili stravníkov, ale najmä kuchárky. Ako spokojne skonštatovala kuchárka Dana Hebelková, majú všetko prispôsobené, ako si predstavovali.

V minulom roku otvorili špecializované autistické centrum. A tak pribudli klienti, ale aj noví zamestnanci. Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. Vymenili sa okná, elektroinštalácie, posunuli priečky, pribudla nová vzduchotechnika i ďalšie zariadenia. „Zo starých priestorov stravovacej prevádzky nezostalo takmer nič,“ okomentoval riaditeľ DSS DEMY Tibor Gavenda.

 

Podstatnou zmenou je aj to, že teplo už nejde hore komínom. „Súčasťou vzduchotechniky je aj rekuperačná jednotka, ktorá na kúrenie využíva teplo, ktoré vznikne pri varení jedál,“ doplnil Gavenda. Rekonštrukciu financoval zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu. Išlo o investíciu vo výške približne 180-tisíc eur. „Okrem rekonštrukcie kuchyne sa obnovila aj spojovacia chodba, ktorá spája kuchyňu s jedálňou, takisto sklad kuchyne a prípravovňa jedál,“ informovala hovorkyňa TSK Veronika Reznáková.

 

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok