Začala oprava hlavnej a jedinej cesty na Juh

Začala oprava hlavnej a jedinej cesty na JuhJedna z najvýznamnejších a najočakávanejších investícií roka začala. Ide o opravu povrchu štvorprúdovej cesty Generála Svobodu od kruhového objazdu pod Juhom až po otoč na Juhu. Oprava nezahŕňa výmenu inžinierskych sietí.

Cesta na Juh už nebude pripomínať tankodrom. Opravovať sa bude celá jej plocha, čo prináša aj dopravné obmedzenia. Mesto o oprave informovalo Trenčanov na webe či sociálnych sieťach a prosí o trpezlivosť, vodičov i cestujúcich.

Ako skonštatovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, na túto mestskú investičnú akciu je v rozpočte vyčlenených 700-tisíc eur. Vedúci útvaru investícií MsÚ Ján Korienek upresňuje, že počas opravy bude vymenený asfaltový kryt v dĺžke 1,25 km v oboch jazdných smeroch a zároveň budú obnovené aj štyri autobusové zastávky. Tie opravia ako prvé. „Na zastávkach bude vymenený asfaltový povrch za nový betónový. Vymenené budú obrubníky za kaselské obrubníky, ktoré zjednodušia cestujúcim prístup k autobusom aj aj výstup,“ približuje Korienek.Začala oprava hlavnej a jedinej cesty na JuhZastávky preto dočasne presunuli o niekoľko metrov buď vyššie alebo nižšie. Ide konkrétne o nástupnú a výstupnú zastávku „pri otoči a zastávku Mateja Bela obojsmerne. Tieto náhradné zastávky budú cestujúci využívať minimálne štyri týždne, kým na pôvodných nevytuhne betón. „Smerom z Juhu budú autobusové zastávky v zeleni a na umelej tráve a smerom na Juh budú na spevnenej ploche a tu upozorňujem, že môže dôjsť k zabratiu niekoľkých parkovacích miest. Takže prosíme o trpezlivosť,“ objasnila Ságová.

Po oprave zastávok dôjde k frézovaniu povrchu celej vozovky. „Položený bude modifikovaný kvalitný asfalt, ktorého živnosť by mala byť cca dvadsať rokov,“ dodáva Korienek.

Počas frézovania a asfaltovania, budú musieť vodiči ubrať nohu z pedálu na rýchlosť 30 km/h. Celá oprava by mala byť ukončená do 14-tich týždňov, približne do 24 septembra.

Lucia Nagyová – internetová televízia Trenčiansky terajšok