Zachovávajú históriu pre ďalšie generácie

Priami účastníci protifašistického odboja počas 2. svetovej vojny sa stretli na oblastnej konferencii na trenčianskej župe. Zástupcovia, takmer 500 členov, sa schádzajú raz za päť rokov, aby si zvolili nové vedenie.

Prevažnú časť členov tvoria muži, ale o ženy nemajú núdzu. Najstarší člen má 97 rokov. Trenčianska organizácia má viac ako 70 rokov a radí sa v rámci Slovenska medzi stabilné. Za uplynulé obdobie zorganizovala množstvo podujatí nielen pre svojich členov.

Kedysi mohli byť členovia len priami účastníci odboja. Dnes otvorili pomyslené brány všetkým, ktorí vyznávajú hodnoty združenia.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok