Zdravotnícka škola v Trenčíne ponesie meno Celestíny Šimurkovej

Zdravotnícka škola v Trenčíne ponesie meno Celestíny ŠimurkovejO udelenie čestného názvu pre školu žiada jej riaditeľka pri príležitosti 70. výročia vzniku Strednej zdravotníckej školy. Celestína Šimurková stála vo vedení Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) 28 rokov.

V novembri 1966 sa stala jedinou riaditeľkou slovenskej strednej zdravotníckej školy ako sestra s vysokoškolským ošetrovateľským vzdelaním, keďže popri zamestnaní zdravotnej sestry vyštudovala odbor psychológia a starostlivosť o chorých na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Zdravotnícka škola v Trenčíne ponesie meno Celestíny Šimurkovej

Dovtedy na škole pôsobila ako inštruktorka odbornej praxe, vychovávateľka v školskom internáte i učiteľka. Celkovo na pôde školy strávila obdivuhodných 45 rokov. V sedemdesiatročnej histórii školy bola najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou školy. Zaslúžila sa o jej rozvoj, dobré meno a napredovanie. Nielen u nás doma, ale aj v rámci vtedajšieho Československa ju rešpektovali ako významnú ošetrovateľskú a učiteľskú osobnosť. Celestína Šimurková pôsobila nielen v oblasti vzdelávania, ale i riadenia zdravotníckeho školstva. Na svojom konte má autorstvo niekoľkých celoštátnych učebníc z oblasti ošetrovateľstva.

Aj preto súčasná riaditeľka školy, ktorá aktuálny školský rok začala v celkom nových a moderných priestoroch, žiada o rozšírenie názvu školy o meno Celestíny Šimurkovej. Svoj návrh Eva Červeňanová predniesla na včerajšej Krajskej rade pre odborné vzdelávanie, ktorá sa za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku konala v priestoroch župného úradu.

Udelenie čestného názvu pre SZŠ v tomto štádiu ešte musí prejsť schvaľovacím procesom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Presný nový názov školy po jeho schválení bude znieť Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne.

Zdroj: TS – TSK