Železničná stanica Trenčín – predmestie okolo r. 1903

Stanica je na „bánovskej“ trati Trenčín – Topoľčany, postavenej v r. 1901. Stanicu vidíme v prvotnom stave. Na prízemí boli služobné miestnosti a čakáreň na poschodí býval obsluhujúci železničný zamestnanec. Trenčiansky hrad v pozadí potvrdzuje umiestnenie, lebo takýchto žel. staníc jednotného vzhľadu sa postavilo viacero na rôznych miestach. Za stanicou boli piaristické záhrady, na
ktorých v čase zhotovenia fotografie začínala výstavba domov.

Stanica bola neskôr stavebne zmenená, namiesto drevenej prístavby postavili murované záchody, pribudlo zábradlie nástupišťa s bránkou, vykladacia koľaj so zvýšenou rampou a dreveným skladom. Stanice bola neskôr dôležitá aj pre zásobovanie neďalekého skladu pohonných hmôt Apollo v západnej časti terajšej Kuzmányho ulice.

foto: autor neznámy – Železničná stanica Trenčín – predmestie okolo r. 1903

Vľavo v pozadí nenápadný trojuholníkový prístrešok a besiedka stoja na susednom, nižšie položenom pozemku, bola tam záhrada so studňou blízko besiedky, neskôr obďaleč postavili domy, zbúrané krátko po r. 1980.

Kedysi stanicu využívalo aj množstvo trenčianskych turistov idúcich najmä v nedeľu do Soblahova, Mníchovej Lehoty, príp. Jastrabia. Po r. 1989 železničné spojenie upadlo, budova dnes ešte stojí, ale sa nepoužíva, bývalé príslušenstvo je zredukované.

Spracoval:

Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec