Život knižnice v mesiaci september.

Život knižnice v mesiaci september.Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach – Výstavné priestory TSK 3. 9. – 10. 9.  – Sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji – Výstavná prezentácia veľkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov známych i menej známych kultúrno-historických objektov v lokalitách prihraničných regiónov SR a ČR spojených s cyrilometodskou misiou a počiatkami kresťanstva. 

Miroslav Potyka Fotografie Katov dom Trenčín 3. – 27. 9.

Vernisáž 3. 9. o 17.00 h

Cestovanie krídla duše  – beseda s Pavlom Hiraxom Baričákom

Pavel Hirax Barièák - Cestovanie_krídla duše

 

LITERÁRNY KLUB OMEGA – stretnutie spojené s krstom CD skupiny 3D band Trenčín

LK Omega - 3D band_krst CD

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 Art centrum synagóga v Trenčíne 5. – 26. 9.

Výstava z 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže. Vernisáž 5. 9. o 17.00 h neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Rozborový seminár 5. 9. o 13.00 h 

Seminár na tému 45.výročie založenia Galérie M. A. Bazovského 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 6. 9. o 11. 00 h s komentovanou prehliadkou expozícií a výstav galérie.

Fotostredisko TSK, zasadačka 3. posch. 10. 9., 17.00 h

SME AKO VY výstava fotografií Marty Földešovej Výstavné priestory TSK 12. – 30. 9.

Vernisáž 12. 9. o 15.00 h

Spracoval

Peter Martinak - Verejna kniznica Michala Resetku v Trencine

Peter Martinák – Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne