Známy trenčiansky architekt

Známy trenčiansky architektJeho stopa v Trenčíne zostala. A to v podobe budovy Domu smútku na Juhu, ale aj povestného, už zbúraného, betónového psa na ostrove. Ján Hudák Blicha bol jedným z prvých mestských architektov.

Jeho dielo zmapovala vnučka Lucia Mlynčeková a predstavila verejnosti. Jedna z miestností je interaktívna a poskytuje priestor pre deti i pre dospelých.

O niektorých rodinách sa zvykne hovoriť, že jablko tam ďaleko od stromu nepadlo. A o Blichovcoch z Trenčína to platí doslova.Známy trenčiansky architekt Magdaléna Švančarková – internetová TV Trenčiansky terajšok