Župa znižuje dlh

Trenčianska župa sa snaží dlhodobo znižovať dlh. V roku 2013 to bolo viac ako 52 miliónov eur, čiže 91 eur na obyvateľa. Dnes je dlh na úrovni viac ako 44 miliónov eur, čiže 76 eur na obyvateľa.

Stále je však druhý najväčší spomedzi krajov na Slovensku. Aj preto župa hľadá cesty ako ho znižovať. “TSK podpísal dodatok k úverovej zmluve s Československou obchodnou bankou,” objasnil novinky Jaroslav Baška, predseda TSK.To znamená, že župa vyrokovala lepšiu úrokovú sadzbu. “Kde nám táto banka znížila úrokovú sadzbu, ktorá bola na úrovni 1,49 percenta na 0,89 percenta,” doplnil Baška.

Ročne tak župa ušetrí na splátkach dlhu viac ako 200 tisíc eur. Ušetrené financie použije na pokrytie nákladov spojených s rekreačnými poukazmi pre všetkých zamestnancov svojich zariadení. Župa tak chce hradiť náklady aj tam, kde je menej ako 50 zamestnancov a tak odstrániť diskrimináciu. Podľa župana je cieľ dlh naďalej znižovať a čerpať skôr zdroje z európskych fondov či z vlastného rozpočtu. Dlh by podľa aktuálneho nastavenia mal byť splatený v roku 2038.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok