Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave?

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave? Predsedkyňa Komisie pre financie, rozpočet a investície bola na májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci spokojná s vyrokovanými podmienkami TSK o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013. Spýtali sme sa jej, aký to bude mať dopad na rozpočet TSK a či sa nezvýši cena lístkov v prímestskej autobusovej doprave.

KLIKNI NA OBRÁZOK A POZRI VIDEO

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave?