Mesačné archívy: máj 2014

Pýtali sme sa na dôvody schválenia VZN o sociálnych službách v zariadeniach TSK.

Erb TSKNa májom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O vysvetlenie, aký bol dôvod na zmenu a či bude zvýšená výška platieb pre klientov, ktorí sociálne zariadenia používajú,  sme požiadali poslankyňu Máriu Hajšovú.

V Trenčine postavia nový chrám sv. Cyrila a Metoda.

b_800_600_0_0___images_stories_biskupsky_erb_biskV nedeľu 25. mája 2014 sa konala v našom meste mimoriadna udalosť, ktorá sa nestáva každý deň. Je chvályhodné, že v krajskom meste Trenčín s takmer 60 000 obyvateľmi, z čoho je sotva 600 gréckokatolícky veriacich, sa podarilo Cirkvi zakúpiť pozemok v širšom centre mesta. Šesťsto obyvateľov je iba niečo vyše jedného percenta z celkovej populácie mesta, ale 600 obyvateľov je veľkosť jednej priemernej slovenskej dediny a tá si už zaslúži mať vlastný chrám. A to bol dôvod návštevy vzácnych cirkevných hodnostárov.

Video-reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 20. mája 2014

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20. mája 2014 potvrdilo napätie medzi skupinou poslancov okolo poslanca Pavla Kubečku /Smer – SD/ a primátorom mesta Richardom Rybníčkom.

Pozrite si reportáž kliknutím na obrázok:

Video-reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 20. mája 2014